Σάββατο 9 Απριλίου 2022

Εκδήλωση/Συζήτηση για την Θεραπευτική Σχέση - Παρασκευή 15/4, στις 19:00

 

 

 

  

Την Παρασκευή 15/4, θα ανοίξουμε, στα πλαίσια των «εκπαιδευτικών» συναντήσεων της Πρωτοβουλίας ‘Ψ’, ξανά τη συζήτηση για τη θεραπευτική σχέση, με αφορμή και μια φράση που συμπυκνώνει την κουλτούρα, την πρακτική, την εμπειρία μιας ριζικά εναλλακτικής ψυχιατρικής:

 

«Η δουλειά μας είναι όπως η δουλειά του αγρότη, σπορά και αναμονή. Στη διάρκεια της αναμονής γίνονται όλα τα κατάλληλα γεγονότα, όλες οι κατάλληλες ενέργειες, που ακολουθούν τη σπορά, με τον κίνδυνο να συμβεί ακόμα και μια καταιγίδα. Ο αγρότης, όμως, συνεχίζει τη δουλειά του ακόμα και όταν η καταιγίδα και το χαλάζι έχουν καταστρέψει τα πάντα». 

 

Πώς μπορούμε να πάμε «πέρα από» μια πρακτική που αποτελεί την «κανονικότητα» της κυρίαρχης ψυχιατρικής η οποία, στην λεγόμενη «θεραπευτική» της προσέγγιση, δεν βλέπει υποκείμενα αλλά αντικείμενα - συμπτώματα και διαγνώσεις; Που, στην όλη λειτουργία της δεν ενδιαφέρεται παρά, πρωτίστως, «για την επάρκεια και την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού»; Εγκαθιδρύοντας μια συνθήκη όπου η σχέση δεν γίνεται με υποκείμενα και ανάγκες, αλλά με κανόνες, με μέτρα ασφαλείας, με την κατά το δυνατό αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργιών της βιολογικής συντήρησης των ατόμων που βιώνουν δύσκολες ψυχικές εμπειρίες.

 

Για όλα αυτά θα συζητήσουμε την ερχόμενη Παρασκευή, 15/4, ώρα 19.00, στο χώρο της Πρωτοβουλίας ‘Ψ’ στον Αγ. Ιωάννη, οδός Αιθαλίδου 11.

 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ