Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΄Ψ΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

 

 


 

Η παρέμβαση της Πρωτοβουλίας ‘Ψ’ στην Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, με αφορμή την εμπλοκή μελών της για βοήθεια/στήριξη ατόμων με πολύπλοκες ανάγκες, που κατοικούν εκεί, δεν αφορά μια φιλανθρωπικού χαρακτήρα δράση, αλλά, επικεντρώνοντας στην παροχή βοήθειας για ζητήματα ψυχικής υγείας σε άτομα που κατοικούν σ΄ αυτή την περιοχή, συνδέει αυτή την παρέμβαση με την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών και των κατευθύνσεων της εναλλακτικής ψυχιατρικής τις οποίες πρεσβεύει και για τις οποίες μάχεται η Πρωτοβουλία.

Παλεύοντας, όπως πάντα, στην κατεύθυνση της αμφισβήτησης του «τρόπου σκέψης και των πρακτικών» της κυρίαρχης κατασταλτικής ψυχιατρικής, η παρέμβαση αυτή δεν έχει στόχο την υποκατάσταση του συστήματος, αλλά την εφαρμογή στην πράξη των κοινοτικά βασισμένων πρακτικών στην ψυχική υγεία, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη απαίτηση για θεραπευτικές απαντήσεις από τις υπηρεσίες του συστήματος (αν και όταν αυτές καθίστανται αναγκαίες) χωρίς καμιά καταστολή, ή απόρριψη/εγκατάλειψη και με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων που προσφεύγουν σ΄ αυτό για την όποια βοήθεια. Σε διαρκή επαγρύπνηση για την όποια παραβίασή τους. Στην κατεύθυνση, πάντα, της ανάδειξης της κοινωνικής ρίζας των προβλημάτων αυτών, της οδύνης και του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν πολλά από τα άτομα που κατοικούν εκεί, όπως πολλοί και πολλές παντού, μέσα σ΄ όλη την κοινωνία. Και σε αντιδιαστολή με τον αποστειρωμένο ρόλο του «ειδικού», για μια σχέση ισότιμης και αμοιβαίας επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Η ομάδα της Πρωτοβουλίας ‘Ψ’, που έχει δεσμευτεί σ΄ αυτή την παρέμβαση, θα λειτουργήσει σε στενή συνεργασία με την κοινότητα των κατειλημμένων Προσφυγικών και την «ομάδα εργασίας» που θα αναφέρεται στη συνέλευση της τοπικής κοινότητας.

Σκοπός της θα είναι, κατ΄ αρχήν, η γνωριμία με την κοινότητα με ενέργειες γνωστοποίησης της παρουσίας και δραστηριότητας της ομάδας στην περιοχή και ταυτόχρονα η ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών παροχής βοήθειας για προβλήματα ψυχικής υγείας, όχι στη λογική της παθητικής αναμονής, αλλά της ενεργού παρουσίας μέσα στην κοινότητα, σε μια ετοιμότητα προς συνάντηση του αιτήματος.

Είναι, επομένως, αυτονόητη η ανάγκη λειτουργίας της ομάδας στην κατεύθυνση της ανάληψης για απάντηση όλων των αιτημάτων για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας της κοινότητας αυτής, της στήριξης στον τόπο κατοικίας (με τις επισκέψεις κατ΄ οίκον κλπ), της ολοκληρωμένης παροχής φροντίδας (και όχι απλώς ψυχοφαρμάκων ή ψυχοθεραπείας), συμπεριλαμβανομένης της μετανοσοκομειακής φροντίδας, καθώς και ενεργειών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, στήριξης στην (και στην αναζήτηση για) εργασία, ψυχαγωγίας/πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καταπολέμησης του στίγματος της ψυχικής αρρώστιας και αγωγής ψυχικής υγείας.

Σημαντική παράμετρος είναι η εμπλοκή, καθώς και η ανίχνευση και κινητοποίηση πόρων, της τοπικής κοινότητας. Και, οπωσδήποτε, η διεκδίκηση των όποιων υπαρχόντων κοινωνικών παροχών από τους όποιους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες για την στήριξη και ένταξη των ψυχικά πασχόντων στο κοινωνικό πλαίσιο.

Ζητήματα τοξικοεξάρτησης, διπλής διάγνωσης κλπ, είναι κρίσιμης σημασίας και η ομάδα θα τα αναλαμβάνει στο βαθμό που της αναλογεί, δηλαδή, για να στηρίζει και να παραπέμπει (συνοδεία και στήριξη στη διάρκεια της παραπομπής) προς τις αρμόδιες σχετικά υπηρεσίες.

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της κοινότητας των “Προσφυγικών” είναι πρόσφυγες και μετανάστες, είναι κομβικής σημασίας (εκτός από την εξασφάλιση κατάλληλων μεταφραστών) η εξοικείωση με την κουλτούρα του/της καθενός/μιάς, η ένταξη στο όποιο θεραπευτικό πλάνο των άλυτων ζητημάτων ασύλου, νομιμοποίησης, ιθαγένειας, κοινωνικής ένταξης και, γενικά, δικαιωμάτων-προς διεκδίκηση και απόκτηση.

Τέλος, μια σημαντική παράμετρος της όλης παρέμβασης πρόκειται να επιδιωχθεί να είναι η συχνή επικοινωνία και οι συζητήσεις των μελών της Πρωτοβουλίας ‘Ψ’ με τα μέλη της συνέλευσης και γενικά τους κατοίκους της περιοχής, για αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, ανάδειξη των προβλημάτων και των δυσκολιών της καθημερινότητας και των επιπτώσεών τους στην ψυχική υγεία, άνοιγμα ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις ποικίλες εκδηλώσεις του ψυχικού πόνου και τις κοινωνικές του ρίζες και η αναζήτηση από κοινού απαντήσεων, όχι μόνο θεραπευτικών, αλλά και προσεγγίσεων, διεκδικήσεων και δράσεων κοινωνικών και πολιτικών ως αναπόσπαστων παραμέτρων του θεραπευτικού.


4/4/2021ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου